Kwaliteit

Een goed kwaliteitsbeleid helpt ProTalent om haar essentiële rol te vervullen: het leveren van begeleiding en ondersteuning van hoge kwaliteit. Effectiviteit is een onderdeel van deze kwaliteit. De effectiviteit van de zorg houdt altijd verband met het doel van de aanvraag, de middelen die ervoor worden ingezet, de jeugdigen voor wie de hulp bestemd is en de ketenpartners. Het kwaliteitsbeleid van ProTalent helpt de organisatie om de kwaliteit van hun dienstverlening en daarmee de effectiviteit te verbeteren. Om deze kwaliteit te bewerkstelligen wordt er onderscheid gemaakt tussen beleidsdoelstellingen en kwaliteitsdoelstellingen. De beleidsdoelstellingen van ProTalent  worden onderverdeeld in doelstellingen gericht op specifieke gebieden; organisatie, zorg, kwaliteit en de werkomgeving zodat organisatie breed gewerkt wordt aan de kwaliteit. Om de kwaliteitsdoelstellingen te meten wordt er gebruik gemaakt van prestatie indicatoren. Deze prestatie indicatoren geven inzicht in de resultaten en laten zien in hoeverre de kwaliteitsdoelstellingen bereikt worden. ProTalent  tracht door middel het regelmatig evalueren van de prestatie indicatoren in het teamoverleg, om acties ter verbetering te formuleren. De prestatie indicatoren worden gedragen als teamverantwoordelijkheid. De vertaling naar individuele prestatie indicatoren werkt doorgaans contraproductief.

Heeft u een vraag?

Heb je na het lezen van onze site nog vragen, opmerkingen, ideeën en/of tips? Wij horen graag van je. Voor contact kan je bellen met ons of het contactformulier invullen. Wij zullen dan zo spoedig mogelijk contact met je opnemen.