Samen sterk na scheiding

Goed ouderschap draagt bij aan een gezonde ontwikkeling van kinderen. Zeker na een scheiding is dit makkelijker gezegd dan gedaan. Wanneer ouders gaan scheiden, gebeurt er veel in een gezin. Soms gaat een scheiding gepaard met zoveel strijd of onmacht dat overleg en samenwerking tussen ouders niet meer goed lukt. In deze gevallen kan ProTalent helpen. Samen Sterk na Scheiding is er voor ouders van minderjarige kinderen die (nog) niet goed met elkaar kunnen samenwerken bij de opvoeding van hun kinderen.

Kinderen ontwikkelen hun zelfbeeld voor een groot deel op basis van het beeld dat zij van hun ouders hebben. Het zelfbeeld, gevormd in contact/relatie met deze belangrijke ander, is van grote invloed op de emotionele ontwikkeling van een kind. In een vastgelopen scheidingssituatie waarin er veel spanning tussen ouders (expliciet of impliciet) voelbaar is, is het voor het kind moeilijker om een positief en evenwichtig zelfbeeld op te bouwen.

Samen Sterk na Scheiding heeft tot doel het conflict en/of de onmacht tussen ouders te verminderen dan wel weg te nemen, zodat zij het ouderschap gezamenlijk kunnen invullen. Doordat de kinderen niet (meer) belast worden met de problemen tussen hun ouders kunnen zij veilig en vertrouwd tussen hen heen en weer.

Samen Sterk na Scheiding is een systemische werkwijze, waarbij gebruik gemaakt wordt van mediatietechnieken, oplossingsgerichte technieken, motiverende gespreksvoering en psycho-educatie. Ouders worden via een gestructureerde werkwijze geholpen om op een opbouwende manier te overleggen en samen te werken.

Het traject duurt gemiddeld een half jaar, waarbij één keer per twee weken een gesprek plaatsvindt met ouders. De ouders krijgen hierbij begeleiding van twee bemiddelaren. De kinderen worden ook betrokken bij het traject. De wijze waarop zal in overleg met ouders bepaald worden.

Het traject start met een gezamenlijk gesprek waarbij we ouders leren kennen aan de hand van hun eigen en gezamenlijke verhaal. Mogelijk worden nog aanvullende middelen gebruikt om een goed beeld te krijgen van de situatie, zoals een genogram of aparte gesprekken met ouders. Indien mogelijk wordt aandacht besteed aan het afhechten van de partnerrelatie. Vervolgens gaan de bemiddelaren met ouders de coachingsmatrix invullen. Dit is de belangrijkste leidraad voor het vervolg van het traject en leidt tot een plan waaraan gewerkt gaat worden met ouders.

In overleg en met wederzijdse toestemming kunnen belangrijke derden betrokken worden als dit als helpend voor het bereiken van een goed resultaat wordt beschouwd. Dit kunnen nieuwe partners, familieleden, steunfiguren of andere hulpverleners zijn.

Heeft u een vraag?

Heb je na het lezen van onze site nog vragen, opmerkingen, ideeën en/of tips? Wij horen graag van je. Voor contact kan je bellen met ons of het contactformulier invullen. Wij zullen dan zo spoedig mogelijk contact met je opnemen.